Překladač

Podporujeme ...

Naše společnost si uvědomuje svoji společenskou odpovědnost nejen v oblasti enviromentální a ekonomické, ale také v oblasti sociální. Průběžně se zapojujeme do charitativních projektů a podporujeme neziskové organizace.

 

Podporujeme BabyBoxy

V roce 2010 jsme přispěli na vybudování BabyBoxu v Hodoníně a v následujícím roce jsme přispěli finančními prostředky na servis a inovaci BabyBoxů. Babybox pro odložené děti chce pomáhat dětem, ale i rodičům a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Za dobu jejich existence zachránily BabyBoxy desítky dětských životů.

 

Podporujeme Ligu vozíčkářů

V roce 2012 od nás obdržela dar Liga vozíčkářů. Posláním Ligy vozíčkářů je podporovat lidi se zdravotním postižením v každodenním životě, v práci, volném čase a při řešení obtížných situací, aby mohli žít podle svých představ.

 

Podporujeme UNICEF

Od roku 2013 jsme se rozhodli podporovat organizaci UNICEF. Do našeho sortimentu jsme zařadili produkty UNICEF, abychom i Vám umožnili podílet se na jejich podpoře. Navíc naše společnost převádí kompletní výtěžek z prodeje těchto produktů na organizaci UNICEF bez nároku na jakýkoliv zisk. UNICEF (anglicky United Nations Children’s Fund = česky Dětský fond Organizace spojených národů) je částí Organizace spojených národů (OSN), který je největší světovou organizací, která se celosvětově zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí a podporou jejich všestranného rozvoje.

×
Jonzac 2za1
GigaLekaren.sk